Công Nghệ mới
3,50 US$ - 3,80 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
1,80 US$ - 2,10 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
3,80 US$ - 4,20 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
3,50 US$ - 3,80 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2.000,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2,30 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.

mainCategories

PA Unreinforced/Unfilled
PA Reinforcement / Filler
PA-Super Cường Lực Nylon
PA-Ngọn Lửa Cháy Nylon
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
5,40 US$ - 5,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 2,65 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 2,60 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,30 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
3,50 US$ - 3,80 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,10 US$ - 2,30 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2.000,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2,80 US$ - 3,20 US$/Kilogram
1000.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 2,50 US$/Kilogram
1000.0 Kilogram(Min. Order)
2,80 US$ - 3,20 US$/Kilogram
1000.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Kilogram
1000.0 Kilogram(Min. Order)

Tile

2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,30 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
3,50 US$ - 3,80 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2.000,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2,40 US$ - 2,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
5,40 US$ - 5,50 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
2,10 US$ - 2,30 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)